Practica

Het practicum bestaat uit drie onderdelen, die op verschillende momenten tijdens het najaar uitgevoerd dienen te worden. Er zijn twee assignments en een challenge. De twee assignments kunnen in paren uitgevoerd worden op de aangegeven data. Bij afwezigheid is een kort verslagje vereist wat naar de practicumcoordinator gestuurd moet worden. Voor de challenge moet een voorspelling ingediend worden. Deelname aan het practicum is niet verplicht, maar er zijn door deelname wel punten te verdienen voor het eindcijfer.

De praktische proef zal bestaan uit een data mining challenge. Er wordt een dataset beschikbaar gemaakt en de bedoeling is het beste model te genereren voor deze data, bijvoorbeeld door Weka te gebruiken. De deadline voor inleveren van deze drie practica is 10 december. Er zal geen herkansing voor het practicum in dit academisch jaar zijn.

Assignment 1: Introduction to the Weka Data Mining Software